Strona projektu naukowego pod kierownictwem prof. UAM dr hab. Grażyny Liczbińskiej, skupiającego się na rodzinie poznańskiej w latach 1830-1930
Informacje o projekcie
Informacje o projekcie

Informacje o projekcie

Tytuł:

Rodzina jako źródło wiedzy o historycznym Poznaniu, 1830-1930

Kierownik projektu:

Prof. UAM dr hab. Grażyna Liczbińska, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Główni wykonawcy:
Mgr Małgorzata Chmielarz, Wydział Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. KUL dr hab. Piotr Rachwał, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin

Partner społeczny: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Współpraca międzynarodowa:

Dr. Elena Crinela Holom, Babeș-Bolyai University, Centre for Population Studies, Kluż Napoka, Rumunia

Czas trwania projektu:

2022-2024

Źródło finansowania:

Grant ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa”

nr projektu NdS/529068/2021/2021

całkowita wartość projektu 1 342 520,00 zł.

ENG

Title:

The family as a source of knowledge about historical Poznań, 1830-1930

Project’s principal investigator: Grażyna Liczbińska, PhD, DSc, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University in Poznań

Project’s investigators: Małgorzata Chmielarz, MA, Faculty of History, Adam Mickiewicz University in Poznań

Piotr Rachwał, Professor, The John Paul II Catholic University of Lublin, Lublin

Social partner: State Archives in Poznań

International cooperation:

Dr. Elena Crinela Holom, Babeș-Bolyai University, Centre for Population Studies, Cluy Napoca, Romania

Project duration: 2022-2024

Financing Source:

Grant from the state budget under the program of the Minister of Education and Science called „Science for Society”

project number: NdS/529068/2021/2021

project’s budget: 1,342,520 PLN.