Strona projektu naukowego pod kierownictwem prof. UAM dr hab. Grażyny Liczbińskiej, skupiającego się na rodzinie poznańskiej w latach 1830-1930
Rodzina jako źródło wiedzy o historycznym Poznaniu
Abstrakt RO

Abstrakt RO

Familia din Poznań ca sursă pentru redescoperirea trecutului, 1830-1930

Rezumatul proiectului

Proiectul propus are trei obiective majore. Primul are în vedere investigarea impactului avut de aspectele sociale, economice, psihologice, precum și a celor legate de bunăstarea familiei de origine, asupra condiției biologice și sociale a urmașilor. Proiectul ridică întrebări despre rolul avut de inegalitățile sociale și religioase,  despre impactul condițiilor nefavorabile ale mediului de existență (războaie, foamete, răscoale, revolte de ordin religios, greve, epidemii) asupra raportului între sexe la naștere, despre impactul stresului cauzat de pierderea unui părinte/părinților, precum și influența acestor aspecte asupra deciziilor luate de urmași cu privire la momentul căsătoriei și al întemeierii unei familii. Proiectul își propune, de asemenea, să observe în ce măsură numărul și sexul a urmașilor a fost influențat de durata de viață
a părinților, în special a mamei.

În vederea atingerii acestor obiective proiectul își propune să se concentreze asupra familiilor din Poznań între anii 1830 și 1930. Astfel, date despre nașterile, căsătoriile și decesele extrase din cărțile parohiale ale parohiilor catolice și protestante din Poznań vor fi folosite pentru realizarea acestui proiect. Cărțile se păstrează în Arhivele Statului din Poznań. Pe baza acestora, va fi reconstituit trecutul istoric al mai multor familii din Poznań, iar aceste date vor fi folosite și pentru verificarea ulterioară a ipotezelor cercetării. În perioada propusă de cercetare, familiile din Poznań au fost foarte diverse în aspecte ce au ținut de religie, naționalitate, dezvoltare socială și economică, la această situație contribuind din plin și numeroasele schimbări politice, economice și sociale care au avut loc atunci.

Inovația adusă se proiect se bazează mai ales pe abordarea interdisciplinară pe care o propune în investigarea familiei trecutului din Poznań. Astfel, cercetarea avută în vedere combină, deopotrivă, metode proprii domeniului științelor naturale și umaniste. Iar principala inovație adusă de cercetare constă în faptul că oferă o perspectivă mult mai nuanțată asupra relației dintre părinți și urmașii lor, luând în atenție și aspecte ce au ținut de inegalitățile socio-economice într-o aglomerare urbană multiculturală ca cea a Poznańului. De asemenea, cercetarea din mai multe perspective va aprofunda cunoașterea despre familie, lărgind și ce se știe în privința relațiilor intrafamiliale dintre părinți și descendenți, precum și a efectelor avute de realitățile de ordin social și biologic asupra urmașilor. Din acest punct de vedere, cercetarea va fi reprezenta un important punct de referință pentru istoria socială și economică, pentru cercetătorii familiei, demografi, sociologi, economiști și biologi. Rezultatele proiectului vor putea fi utilizate în viitoare studii comparative privitoare la Europa Centrală și de Est.

Al doilea obiectiv al proiectului are în vedere crearea unei baze de date a locuitorilor din Poznań, pentru perioada 1830-1930, conținând informații individuale despre toate componentele mișcării naturale: căsătorii, nașteri și decese. Baza de date pentru Poznań va fi construită conform standardelor internaționale din domeniu și va putea fi ulterior interconectată și cu alte baze de date istorice similare și deja în uz în alte părți ale Europei. În acest fel, populația din Poznań va fi inclusă în cercetarea privitoare la populația istorică a Europei. Construcția bazei de date conform standardelor internaționale din domeniu va permite ulterior investigații comparative realizate de cercetători din diferite domenii, privitoare la familiile din Poznań.  În egală măsură, baza de date va răspunde unor nevoi și așteptări nu doar a oamenilor de știință (cercetători și savanți), ci și va putea fi folosită și de persoane preocupate de aspecte genealogice. Astfel, o aplicație specială de internet va permite celor interesați să găsească informații despre strămoșii lor.

În cadrul proiectului, va fi realizată și digitalizarea actelor de naștere, căsătorie și deces ale Oficiului de Stare Civilă din Poznań, districtul 1, pentru anii 1874-1930, păstrate în Arhivele de Stat ale orașului Poznań, iar copiile digitale vor putea fi accesate ulterior și de publicul interesat.

Activitățile de mai sus sunt în concordanță cu activitatea de popularizare a surselor regionale și naționale, aparținând culturii poloneze. Proiectul va crea o platformă extinsă de cercetare pentru studenți, doctoranzi și oameni de știință din diverse discipline științifice: științe umaniste, demografie,  științe sociale, economice și biologice, dorindu-se a fi și o platformă largă pentru discuții/cercetare deschisă genealogilor amatori, istoricilor regionali și altor pasionați interesați de istoria Poznańului, a Poloniei Mari și a Poloniei în general.